Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 2
Năm 2021 : 1.205
 29/04/21  Công khai  15
Nhà trường công khai Chất lượng GD, CSVC, đội ngũ năm học 2020-2021
 14/04/21  Tin tức - Sự kiện  30
Công khai dự toán ngân sách năm 2021
 08/06/21  Tin tức - Thông báo  8
Sau thi HN CBCCVC năm học 2020-2021 và dự toán ngân sách năm 2021 nhà trường đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ
 08/06/21  Công khai  10
Sau khi được Phòng GD phê duyệt các khoản thu trong năm học 2020-2021
 08/06/21  Tin tức - Thông báo  8
Đầu năm học 2020-2021 nhà trường đãcông khai CSVC, Chất lượng  giáo dục, đội ngũ ... 
 08/06/21  Tin tức - Thông báo  9
Sau thi HN CBCCVC năm học 2019-2020 và dự toán ngân sách năm 2020 nhà trường đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ
 28/11/19  Tin tức - Sự kiện  110
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
 28/11/19  Tin tức - Sự kiện  109
CÔNG KHAI  CSVC - ĐỘI NGŨ - CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY
 12/11/19  Công khai  78
Được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa 
 31/05/19  Công khai  99
THỰC HIỆN SỰ CHỈ ĐẠO CỦA PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA VỀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THEO TT31
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới