Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 622
Năm 2022 : 1.970
 10/05/22  Công khai  38
Công khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
 10/05/22  Công khai  43
Công khai kế hoạch giáo dục của nhà trường
 10/05/22  Công khai  35
Chất lượng giáo dục của năm học 2020-2021 được thể hiện ở BM 10 tại TT 36.
 29/04/21  Công khai  84
Nhà trường công khai Chất lượng GD, CSVC, đội ngũ năm học 2020-2021
 14/04/21  Tin tức - Sự kiện  145
Công khai dự toán ngân sách năm 2021
 08/06/21  Tin tức - Thông báo  85
Sau thi HN CBCCVC năm học 2020-2021 và dự toán ngân sách năm 2021 nhà trường đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ
 08/06/21  Công khai  90
Sau khi được Phòng GD phê duyệt các khoản thu trong năm học 2020-2021
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới