Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hương Lâm

Xã Hương Lâm
3.892.053
c2huonglam@bacgiang.edu.vn