Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 622
Năm 2022 : 1.970
Ngày ban hành:
10/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

danh sách kèm theo

Ngày ban hành:
10/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ vào công văn số 62/PGD&ĐT ngày 09/02/2021 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa về việc ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại các trường THCS, TH&THCS năm học 2020-2021; Căn cứ vào phân công nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường THCS Hương Lâm. Trường THCS Hương Lâm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các tiêu chí thi đua trong năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
13/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu báo cao Emis online THCS Hương Lâm
Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Ngày ban hành:
08/02/2017
Ngày hiệu lực:
08/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn kiểm định chất lượng học kỳ I năm học 2014 -2015
Ngày ban hành:
12/05/2014
Ngày hiệu lực:
12/05/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới